BPSK

profil BPSK

Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.  Prinsip BPSK dalam melkukan penyelesaian sengkeata adalah

Harga Sembako