Pengumuman


MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY

31 Oktober 2023 Pengumuman

Sebagai bentuk komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menuangkannya dalam Maklumat Pelayanan.

Maklumat ini berisi "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".