Pengumuman


Maklumat Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA)

25 Agustus 2023 Pengumuman

Sebagai bentuk komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menuangkannya dalam Maklumat Pelayanan.

Maklumat ini berisi "Dengan ini kami seluruh petugas IPSKA Yogyakarta menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan: Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) / Certificate Of Origin (COO). Dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".